Sommerrejsen 2017

UFL Vestjyllands ferietur Suhl til Tyskland.


Lørdag den 22. Juli var dagen, hvor UFL Vestjylland årlige rejse løb af stablen til Suhl i delstaten Thüringen. Det blev så starten på UFL Vestjylland rejse nr. 25 siden starten i år 1993. Vi har efterhånden været mange steder i Europa.

Vi startede tidlig morgen fra Lemvig og efter endt opsamling i Struer, Holstebro og Herning forsatte vi turen til Fredericia, hvor vi fik kaffe og rundstykker. Vi havde i år en ny chauffør som hed Kim han gjorde en rigtig god indsats på turen. Han kom med nogle gode historie til stor morskab for de unge mennesker Efter en velfortjent pause forsatte vi turen ned gennem Tyskland, hvor vi sent på aftenen nåede vores hotel i byen Suhl, hvor aftensmaden og indkvartering ventede.

På førstedagen om søndagen. Efter en god morgenmadsbuffet fik vi en spændende rundvisning af en lokal guide i vores by Suhl. Da vi var blevet vist rundt i byen fandt vi et godt sted, hvor vi fik frokost. Efter havde fået en god frokost tog vi tilbage til hotellet, hvor vi kunne gøre det, vi ville, indtil vi skulle aftensmad. Efter aftensmaden havde vi hyggelig samvær hjemme på hotellet.

På anden dagen om mandagen. Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi til Saalfeld hvor vi var inde og se Feengrotten. Vi fik en spændende rundvisning inde i drypstenshulen, hvor der til sidst blev slukket for lyset og spillet et stykke fra Ringenes Herre. Da vi havde set drypstenshulen fik vi frokost i regnvejr, og derefter kørte vi tilbage til hotellet, hvor vi kunne gøre det, vi ville resten af dagen. Efter en god aftenbuffet havde vi hyggeligt samvær hjemme på hotellet.

På tredjedagen om tirsdagen. Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi til Oberweisbacher Bergbahn hvor vi var med en bjergbane op til Lichtenhain. Da vi var færdige med at køre i tog, kørte vi tilbage til hotellet. Vi fik denne dag lov til af hotellet at nyde vores frokost i en af deres lokaler, fordi at det regnede. Da vi havde fået frokost var resten dagen til fri disposition hvor nogle valgte at gå en tur ned i byen. Efter en god aftenbuffet havde vi hyggeligt samvær hjemme på hotellet.

På fjerdedagen om onsdagen. Efter en god morgenmadsbuffet kørte vi til Hothenwarte hvor vi fik en afslappende sejltur. Da vi nåede i land gik vi over til bussen, hvor vi fik frokost. Frokosten forgik lige som de tidligere år ved dagligt indkøb i et supermarked og ved stående taffel, hvor det bedst kunne lade sig gøre. Da vi havde spist frokost tog vi tilbage til hotellet, hvor der var mulighed for at gå ned i byen på egen hånd. Da vi fik aftensmad var Chresten Bossen oppe og give en gave samt rosende ord til 10 og 20 års jubilarerne. Bagefter var der gaver og rosende ord til vores chauffør Kim. Bagefter blev der spillet op til musik og dans, hvor danselysten var stor.

På femtedagen om torsdagen. Efter en god morgenmadsbuffet kørt vi til Erfurt hvor vi skulle mødes med vores 2 guider. Da vi var delt op i 2 hold fik vi en spændende rundvisning i Erfurt hvor vi bl.a. så Kræmmerbroen og et universitet m.m. Da vi var færdige med at blive vist rundt fik vi frokost og derefter var der mulighed for at gå rundt i byen på egen hånd. Da vi kom hjem til hotellet igen, kunne vi gøre det, vi ville indtil, der var aftensmad, hvor nogle benyttede lejligheden til at få pakket til hjemrejsen. Efter en god aftenbuffet havde vi hyggeligt samvær hjemme på hotellet.

På sjettedagen om fredagen. Efter en god morgenmadsbuffet begyndte vi hjemmeturen til Danmark. Da vi havde fået frokost var Chresten Bossen oppe og sige tak for en god tur. Vi nåede til Røde Kro i Sønderjylland omkring kl. 19:25 hvor vi sluttede turen af med en 2 retters menu inden turen gik til de forskellige aflæsningssteder.

Jeg oplevede igen i år et rigtig godt sammenhold. Folk var gode til at få de nye deltagere med ind i gruppen. Folk var gode til at hjælpe hinanden. Nu venter vi så spændt på hvad Riis Rejser kan tilbyde os af spændende ferieoplevelser i år 2018.


Skrevet af Jakob Lykkegaard