Generalforsamling 2019Indbydelse til Generalforsamling

i

Unge for ligeværd vestjylland

og

Ligeværd vestjylland


2019


Mandag d. 25. marts kl.19.00-21.00

I UFL´s klublokaler - kælderen i

Aktivitetscentret i Struer


UFL VestjyllandDagorden for UFL (iflg. Vedtægterne):

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskab for 2018

4. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 18. Marts.) 

5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg til bestyrelsen ( Thomas B.G. og Carsten L.J. er på valg )

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor samt suppleant for denne

9. EventueltReferatet 2019 er på vej


Referat fra 2018 hentes som pdf. ved at trykke på Download knappen 

Referat af Generalforsamling i UFL Vestjylland 2018 - kopi.pdf